فرزاد حاتمی
سال پیش
فرزاد حاتمی
داداش ما حاشيه نداريم فقط كمي ناراحت بوديم.موفقيت تيم موفقيت تك تك ماست.به اميد روزهاي خوب. (ياشا تيراختور)????????
;