فرزاد حاتمی
12 ماه پیش
فرزاد حاتمی
فوتبال برد و باخت داره زندگي بالا و پايين داره ولي معرفت و مرام ادم ها ثابته.معرفت در گرانيست به هر كس ندهند ....... ياشاسين اذربايجانميز ياشاسين تيراختور (خداحافظ)????????????????????
;