فرزاد حاتمی
سال پیش
فرزاد حاتمی
اين بازيكن ها رو خود باشگاه پيدا كرده كه واقعا خوب هستن و در حد و اندازه تراكتور?? ( اي كاش ليست بازيكن هاي كه توشاك ميخواست به باسگاه غالب كنه رو به همه نشون ميدادن) امسال كمك كنين تا تيم واسه قهرماني بجنگه با انتخاب يه مربي خوب. yashasin tiraxtor??????????
;