فرزاد حاتمی
9 ماه پیش
فرزاد حاتمی
سرنوشت مسائله‌اى شانسي و تصادفي نيست مسائله‌اى انتخابي است ...
;