فرزاد حاتمی
سال پیش
فرزاد حاتمی
داداش اگه 200 كيلو هم بشي بازم هنيف سيم خارداري . اميدرارم در مراحل بعدي زندگى موفق و سر بلند باشى (بهترين دوست دوران فوتبال) ??????????
;