فرزاد حاتمی
7 ماه پیش
فرزاد حاتمی
اقاى تارتار شما ما رو اخراج كردى علت رو خودت مى دونى و خداى خودت ( اگر ما قضاوت كرديم شما رو حلال كن داداش) ??????????
;