پوریا فیاضی
4 سال پیش
پوریا فیاضی
دوست دارم به جاي تسليت تبريك بگم به پسري كه پدرشو 3روز از دست داده اما تيمشو تنها نزاشت و ًبا اين غم بزرگ اومد و تبريك به پدري كه دستش از اين دنيا كوتاهه اما بزرگمردي مثل ايشون تربيت كردن موفق باشي پاسور خوش اتيه،روحه پدرت شاد ????????
;