پوریا فیاضی
3 سال پیش
پوریا فیاضی
قشنگترين پارت اين انتخابات نه گفتن مردم به 3 برابر شدن يارانه ها بود.به افتخار ملت متمدن ايران...زنده باد ايران ??????????????
;