بارسلونا
5 سال پیش
بارسلونا
Wherever you are, use the hashtags #CampionsFCBand #FCBWorld to show your joy Estiguis on estiguis mostra la teva alegria de campi? amb les etiquetes #CampionsFCB i #FCBWorld Estés donde estés muestra tu alegr?a por el t?tulo con los hashtags #CampionsFCB y #FCBWorld Força Barça! #Repost @carlosmedinap ??? Aumenta la pe?a cule #fcbarcelona #viscabarca #cule #barca #campionsfcb #barça
;