بارسلونا
6 سال پیش
بارسلونا
Claudio Bravo wins first Zamora Trophy Claudio Bravo aconsegueix el seu primer Trofeu Zamora Claudio Bravo consigue su primer Trofeo Zamora de la Liga @claudiobravo1 @fcbarcelona
;