بارسلونا
5 سال پیش
بارسلونا
Alves: "I love that people are coming to compete. Aleix Vidal is a great player." Alves: "Mencanta que vingui gent a aportar coses i a competir. Aleix Vidal és un grand?ssim jugador" Alves: "Me encanta que venga gente a aportar cosas y a competir. Aleix Vidal es un grand?simo jugador"
;