بارسلونا
7 ماه پیش
بارسلونا
?? #ElCl?sico this Wednesday is going to be very special... The Barça players will wear their names in Chinese to celebrate the #ChineseNewYear ?? ?? #ElCl?sico de este miércoles va a ser muy especial... Los jugadores del Barça lucir?n su nombre en chino para celebrar el #A?oNuevoChino ?? ?? #ElCl?sico daquest dimecres serà molt especial... Els jugadors del Barça lluïran el seu nom en xinès per celebrar lAny Nou Xinès ?? ?? ???????,??????????????????????? ??
;