بارسلونا
5 سال پیش
بارسلونا
Historic moment lives on, one month later Es compleix un mes des que el Barça va guanyar el segon triplet Se cumple un mes desde que el Barça gan? el segundo triplete @fcbarcelona #tripl3t
;