بارسلونا
6 سال پیش
بارسلونا
FC Barcelona players impressed with US reception Els jugadors del Barça, impressionats per la rebuda al Estats Units Los jugadores del Barça, impresionados con el recibimiento en los Estados Unidos #tourFCB @fcbarcelona
;