بارسلونا
5 سال پیش
بارسلونا
Luis Enrique: "Whether Messi plays or not, the great news is that he is fit again" Luis Enrique: "Jugui o no jugui Messi, la gran not?cia és que ja està recuperat" Luis Enrique: "Juegue o no juegue Messi, la gran noticia es que ya est? recuperado" #elcl?sico #FCB #mésqueunclub #FCBLive @fcbarcelona
;