بارسلونا
5 سال پیش
بارسلونا
Luis Su?rez: "The most important thing is that we won and they will have to score in the Calder?n" Luis Su?rez: "El més important és que hem guanyat i ara ells estaran obligats a marcar al Calder?n" Luis Su?rez: "Lo importante es que se gan? y ahora ellos estar?n obligados a marcar en el Calder?n" #FCBAtleti #UCL #FCBarcelona @luissuarez9 @fcbarcelona
;