بارسلونا
4 سال پیش
بارسلونا
?? @andresiniesta8: "It wont be an easy year, but with you we will fight to achieve our objectives". ?? Andrés Iniesta: "No serà un any fàcil, per? amb vosaltres lluitarem per aconseguir els objectius". ?? Andrés Iniesta: "No ser? un a?o f?cil, pero con vosotros lucharemos por conseguir los objetivos". #GamperFCB #FCBlive
;