قاسم حدادی فر
7 ماه پیش
قاسم حدادی فر
طعم تلخ اين روزها رو خودم چشيدم...خداوند رحمت خودش رو در هر شرايطي شامل حال آدم ميکنه و من مطمئنم اين در مورد تو صدق خواهد کرد... قويتر برگرد برادر??
;