قاسم حدادی فر
سال پیش
قاسم حدادی فر
اگر خاطرات کودکي ام روي آسمان شب پخش مي شد تو ستاره درخشان آن بودي براي همه چيز ممنونم برادر عزيزم ??زادروزت شادباش????
;