قاسم حدادی فر
5 ماه پیش
قاسم حدادی فر
اگر خاطرات کودکي ام روي آسمان شب پخش مي شد تو ستاره درخشان آن بودي براي همه چيز ممنونم برادر عزيزم ??زادروزت شادباش????
;