قاسم حدادی فر
5 ماه پیش
قاسم حدادی فر
گاهى بايد يك دايره بكشى و بنشينى درونش بگذار به حال خودش زندگى را و هياهوى آدم ها را ، بنشين كنار سكوتت ويك فنجان چاى ????????رفيق قديمى بهترينها برات اتفاق بيوفته???? @ehsanbaeedi
;