قاسم حدادی فر
5 سال پیش
قاسم حدادی فر
Dash masud enshalla bara jam jahani . Ma zobiya bet eftekhar mikonimo midonim haghet bod bashi
;