قاسم حدادی فر
5 سال پیش
قاسم حدادی فر
اين روزهاتلخ مى گذرد. دستم مى لرزد از توصيفش .... روحت شاد كاپيتان تا ابد مى مانى 24
;