قاسم حدادی فر
3 سال پیش
قاسم حدادی فر
تو اين روزاى سخت كه هيچ چيزى براى خوشحالى نيست شما با قهرمانيتون خوشحالم كرديد دمتون گرم خيلى ميخوامتون????????خدايا شكر??????
;