قاسم حدادی فر
3 سال پیش
قاسم حدادی فر
رفتن تو بايد به شکوه افتخارات باشد... ممنون از احسان، حسين و کساني که نگذاشتند يک روز تلخ براي فوتبال اصفهان و ايران شکل بگيرد...
;