قاسم حدادی فر
3 سال پیش
قاسم حدادی فر
حتما قرار شاه و گدا هست يادتان ##آرى، همان شبى كه زدم دل به نامتان ##مشهد , حرم ##ورودى باب الجوادتان ##????يا على بن موسى الرضا
;