هادی عقیلی
2 سال پیش
هادی عقیلی
آقايي که نميدانم چه نوع دکتري هستي علي دايي و ديگر فوتباليستهاي محترم نشان دادند که از تو و امثال تو خيلي بيشتر در ميان مردم اعتبار و احترام دارند من هم به خود ميبالم که فوتباليست بوده ام ولي مطمئنم که تو و امثال تو که تريبون رايگان در اختيار داريد ذهن مردم نازنين را ناآرام مي کنيد و دراين شرايط بد سياسي و اقتصادي که بيش از گذشته نياز به اتحاد مردم وجود دارد با حرفهاي بيهوده و فريادهايي که از مغز توخالي بيرون مي آيد ميخواهيد اين اتحاد را ازبين ببريد ....درود بر مردم ايران زمين که بازهم يکرنگي و همدلي خود را به نمايش گذاشتند...چشم دشمنان خارجي و داخلي کور باد...????????
;