هادی عقیلی
سال پیش
هادی عقیلی
چه در سينماي ايران و چه در سينماي هاليوود که همه آنرا بهترين ميدانند، هيچ هنرمندي نتوانسته تبديل به يک ورزشکار حرفه اي شود ولي ورزشکاران ثابت کردند ميتوانند جزو بهترين بازيگران باشند. به جاي خنديدن به او ،براي او و توانمنديهايش در بازيگري دست بزنيد.
;