هادی عقیلی
ماه پیش
هادی عقیلی
همين مردم بودن که در ابتداي امسال کلي کمکهاي نقدي و غير نقدي کردن به سيل زده ها . همين مردم بودن که به تو و دولتت راي دادن . بفهمشون.
;