هادی عقیلی
5 سال پیش
هادی عقیلی
پس از پانزده سال پوشيدن شماره پنج در سپاهان سايپا و تيم ملى براى حمايت از دوستان سندروم داون شماره 47 ميپوشم ...اميدوارم شما دوستان مهربون در اينستا گرام هم ازين دوستان سندروم داون حمايت كنين از هر راهى كه ميتونين...دوستتدار هميشگى شما هستم??
;