هادی عقیلی
6 سال پیش
هادی عقیلی
مرتضى عزيز... خوشحالم كه پيش از كوچ كردنت به آسمان با تو از نزديك آشنا شدم افسوس به حال ما كه ديگر بين ما نيستى و خوشا به حال فرشتگان كه اكنون صداى گرم تو نوازنده گوش آنهاست
;