حامد حدادی
سال پیش
حامد حدادی
اوشين كوكا ........ ‎هيچ لذتي بلاتر از اين نيست که براي هدفي بجنگي و پيروز بشي اونم براي ايران???? ‎از نوجوانان با تو آشنا شدم فکر کنم سال ???? بود توي اردوهاي تيم ملي کنارت بودم ‎ چقدر زود گذشت. ‎به بالاترين افتخارات بسکتبال آسيا رسيديم در کنار هم. ‎کسي چه ميدونه چه لحظاتي رو با هم بوديم تو شادي و غم ها ، برد و باخت ها. ‎زماني که چهار گوشه زمين رو بوسيدي و خداحافظي کردي منم مثل همه افراد توي سالن شوکه شده بودم از اين رفتن بدون مقدمه ‎بسکتبال ايران دلش براي تو تنگ ميشه. ‎حالا کي ديگه بگه دفاع_دفاع ‎قهرمان دوست دارم و بهت افتخار ميکنم. ‎کوکا #تعصب
;