حامد حدادی
سال پیش
حامد حدادی
لايو دادم مثل اينکه صدام قطع بود. دمتون گرم که بدون تمرين و بدون بازيکن خارجي با ? تا بازيکن بااون شرايط رفتين قهرمان شدين دم اون باشگاه گرم که به شما بازيکن نداد!?????? دم صدا سيما هم گرم که بازي تون نشون نداد!????????‍? بهنام تو Mvp ما هستي?? تبريک مي گم به ايران و مردم خوب خوزستان????
;