حمید سوریان
5 سال پیش
حمید سوریان
يادي از گذشته و دوستان خوب حميدسوريان بياد مرحوم بابک قرباني و طالب نعمتپور و امير علي اکبري #hamid_sourian
;