حمید سوریان
5 سال پیش
حمید سوریان
#حميد سوريان#احسان روزبهاني ستاره بوكس ايران و نفر سوم مسابقات آسيايي اينچئون #فرشاد عليزاده قهرمان كشتي فرنگي آسيا و نفر سوم جهان #افشين بيابانگرد قهرمان كشتي فرنگي آسيا و نفر سوم جهان #hamid_sourian (در مجموعه ورزشي اکسيژن رويال)
;