حمید سوریان
6 سال پیش
حمید سوریان
زمين خوردن زيباست اگر به هدف بوسيدن پاي مادر باشد روز مادر را بر تمام مادران ايران و مادر عزيز خودم تبريک ميگويم ارادتمند حميد سوريان
;