حمید علی عسگری
10 ماه پیش
حمید علی عسگری
کي ميبره؟ ???? البته با اين شرايط مملکت همه ما باختيم من فکر ميکردم ما تو اون دربي، ?? نفره توي ?? دقيقه معجزه کرديم ولي خداييش اقاي روحاني و باقيِ اقايونِ کليد دار توي همون ?? دقيقه ?? ميليون همه ما ايرانيارو بردن يعني ايمون زائد بايد بره خونشون با سرعت عمل و همت شماها با ايران چه کرديد؟!!!!??????
;