حمید علی عسگری
4 سال پیش
حمید علی عسگری
كاش 1بار ديگه ...فقط 1 بارديگه ميتونستم اينجورى بقلت كنم...چند روز پيش تو بازى خيلى جات خالى بود.خيــــلى......بخدا قسم بغض گلومو جر ميده وقتى بايد باور كنم كه ديگه نيستى...اين رسمش نبود بى خبر بزارى و برى...رفيقم كجايى....??????
;