حمید علی عسگری
4 سال پیش
حمید علی عسگری
يه آدم فوق العاده باهوش و كار بلد...يه معلم خوب و رفيق با معرفت
;