حمید علی عسگری
4 سال پیش
حمید علی عسگری
اي کاش . . . قانون همه ي دوستي ها اين بود : يا رفاقت تعطيل .. يا جدايي هرگز ..! كاش بودى رفيق...دلم خيلى تنگتِ... (دوستان...روز جمعه براى شادى روحش يك فاتحه بفرستين)??
;