حمید استیلی
سال پیش
حمید استیلی
. فرهاد جان و فرزاد عزيز ضمن عرض تسليت براي فوت پدر گراميتان ، آرزو مي کنم وسعت صبر خانواده ي محترم مجيدي به اندازه ي درياي غمشان باشد. #حميد استيلي @farhaddddddd @farzadmajidi.15 #farhadmajidi#فرهاد_مجيدي#استقلال#estghlal#farzad_majidi#فرزاد_مجيدي
;