حنیف عمران زاده
6 سال پیش
حنیف عمران زاده
با#بودن#شماست#كه#راحت#زندگى#ميكنيم#نفس #ميكشيم#به#فكره#اينده#هستيم#حاج#رجب#تو#قلبم#جا#دارى#پرچمت#بالاست
;