حنیف عمران زاده
4 سال پیش
حنیف عمران زاده
هاني عزيزم ، ميدانم امروز بيشتر از هر زماني جاي خالي پدرت را حس كردي چشمان من و تمام هواداران قرمز و آبي منتظربود تا جام را بالاي سر بگيري ، غمت نباشه كساني هستند كه بي ادعا به ياد پدرت هستند ، قهرماني پدرت مبارك 2??4?? زيبا حرف زدن آسانترين كار ممكن است و سخت آن است كه به حرفهاي زيبا عمل كني حكايت امروز عده اي كه خودشان را رفيق و يار هميشگي خانواده هادي نوروزي ميدانستن و حتي حاضر نشدن براي شاد كردن فرزند هادي نوروزي چند ثانيه اي او را در شاديشان شريك كنند
;