حسین ماهینی
9 ماه پیش
حسین ماهینی
مرا با موفق?ت‌ها?م قضاوت نکن. بب?ن که چند بار شکست خوردم و دوباره شروع کردم! “نلسون ماندلا”
;