حسین ماهینی
8 ماه پیش
حسین ماهینی
پدرم غرق در غرور ميشوم وقتي هوايي را نفس ميکشم که قهرماني مثل تو داره درونش زندگي ميکنه #پدر
;