اینترمیلان
6 سال پیش
اینترمیلان
Seduta di rifinitura ad Appiano, anche con Javier #Zanetti / Javier Zanetti takes in todays training session in Appiano Gentile #LazioInter #Inter #FCIM #FCInternazionale
;