اینترمیلان
5 سال پیش
اینترمیلان
#KondogbiaDay ???? #ForzaInter #Inter #FCIM #FCInternazionale #InteristiSiamoNoi
;