اینترمیلان
5 سال پیش
اینترمیلان
Riscaldamento terminato, manca pochissimo al fischio dinizio di #LazioInter. Ci siete #InterFans? ???? Warm up ended, Lazio v #Inter kicks off at 20.45. Ready #InterFans? ???? #ForzaInter ????
;