اینترمیلان
4 سال پیش
اینترمیلان
Here are the winners of the three-way tournament at the end of #training today! ?????? Ecco i vincitori del torneo a tre squadre dellallenamento di oggi! ?????? #ForzaInter #Inter #FCIM #FCInternazionale
;