جلال رافخایی
5 سال پیش
جلال رافخایی
?????? ميليون ها درخت در جهان به طور اتفاقى توسط موش ها و سنجاب هايى كاشته شدند،كه دانه هايى را مدفون كردند وسپس جاى مخفى آن را فراموش كردند. خوبى كن و فراموش كن... "روزى رشد خواهد كرد"
;