جلال رافخایی
5 سال پیش
جلال رافخایی
?????? فاميل دور:كاشكى شعور هم مدرك داشت تا بعضيا به هواى مدركش هم كه شده ميرفتن يادش ميگرفتن! همساده:آقو ايجورى بدتر ميشد!بعضيا ميرفتن مدرك جعلى ميخريدن ديگه نميشد بيشعور بودنشون رو ثابت كرد! انقدر با شعور ما و اين مردم بازى نكنيد،اگه ميبينيد صدايه اعتراضى بلند نشده فقط بخاطر آرامش ملوان و موفقيتشه...
;